Gausus bendrosios praktikos gydytojų bei gydytojų specialistų būrys iš visos Lietuvos spalio 24 -ąją susirinko į „Park Inn by Radisson Kaunas“ Konferencijų centrą kartu ieškoti daugiau produktyvesnio bendradarbiavimo galimybių. Jau antrąjį kartą Pažangiosios medicinos draugija kartu su Respublikine Kauno ligonine (RKL) surengia tokio pobūdžio konferenciją. Šį kartą specialistai gvildeno aktualijas „Gydytojų tarpusavio bendradarbiavimo vidaus ligų diagnostikos ir gydymo srityje“. Sveikindamas konferencijos dalyvius RKL generalinis direktorius doc. dr. Linas Vitkus sakė, kad tai turėtų tapti gražia tradicija, nes tik efektyvus bendradarbiavimas tarp pirminio ir antrinio lygio paslaugas teikiančių gydytojų gali užtikrinti kokybiškas ir savalaikes paslaugas pacientams. Šį kartą konferencijoje darbas vyko net dviejose sekcijose: gydymo ir socialinio darbo.

Savo patirtimi dalinosi ir pranešimus skaitė šie Respublikinės Kauno ligoninės atstovai: Jolita Sabaitė, Aistė Čikotienė, dr. Algirda Krisiukėnienė, Laimutė Radžiūnaitė, Saulius Davainis, Evelina Gaidelienė, Nijolė Čepienė, Vilija Meizeraitienė. Įvairias temas konferencijoje pristatė lektoriai ir iš kitų mokslo ir gydymo įstaigų: Lietuvos Sveikatos mokslų universtiteto bei Kauno klinikinės ligoninės.

Konferencijos organizatorė Rūta Nutautienė (RKL Terapijos klinikos Vidaus ligų skyriaus vedėja) džiaugiasi, kad konferencijoje dalyvavo ne tik stacionarines paslaugas teikiantys bei šeimos gydytojai, bet socialinių problemų gvildenti prisijungė ir Socialinio darbo sekcijoje dirbę specialistai. Pasak RKL Socialinės veiklos skyriaus vadovo Sauliaus Davainio konferencijoje pavyko pristatyti kiekvienos RKL klinikos socialinių darbuotojų darbo specifiką. Konferenciją praturtino ir socialinių partnerių, tokių, kaip Kauno kolegija, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Nacionalinė sveikatos socialinių darbuotojų asociacija, Prienų švietimo pagalbos tarnyba, pranešimai.