Pagrindiniu ir svarbiausiu Respublikinės Kauno ligoninės (RKL) ir Pažangios medicinos draugijos organizuotos konferencijos pranešėju tapo iš Italijos atvykęs medicinos ir teologijos mokslų daktaras, kunigas prof. m. dr. Vidas Balčius. Profesoriaus pranešimo tema: „Gydymo proporcingumo principas ir etiniai sprendimai ties gyvenimo riba (lot. In limine vitae)“.

Jautrias temas nagrinėjančiame pranešime profesorius ragino auditoriją atskirti etinius fenomenus ir išlaikyti pusiausvyrą tarp dviejų aspektų. Krikščioniškosios arba bendražmogiškosios moralės požiūriu eutanazija, kai nepaisoma teisės gyventi ir perdėtai suvokiama teisė į paankstintą mirtį, vertinama neigiamai. Kitu kraštutinumu laikoma distanazija, arba, kaip profesorius vadina „užsispyrėliškas gydymas“, kai nepaisoma teisės oriai numirti ir laikomasi vitalizmo – perdėto fizinės gyvybės vertinimo. Kur yra aukso vidurys ir kaip pagelbėti medikams priimti itin svarbius sprendimus?

Anot Vido Balčiaus siekiamybe turėtų tapti ortotanazija – pusiausvyra tarp dviejų kraštutinumų. Tai pasiekti galima tik gerbiant abi įvardintas teises: teisę gyventi ir teisę oriai numirti. Gerbiant žmogiškojo asmens kaip gyvo, bet kartu ir biologiškai riboto kūrinio orumą, jo paskutinis gyvenimo etapas, išeinant iš šio pasaulio, gali tapti žmogiškai autentišku, o visos jame naudojamos žmogų lydinčios ir jam pagelbstinčios priemonės etiškai priimtinos.

Tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Gydytojų tarpusavio bendradarbiavimas vidaus ligų diagnostikos ir gydymo srityje. 2018 pavasaris. Kaunas“, vykusioje Verslo lyderių centre netrūko ir kitų įdomių bei naudingų pranešimų. Rytinėje sesijoje pirmininkavo RKL Psichiatrijos klinikos vadovas doc. dr. Rytis Leonavičius. RKL gastroenterologė Elžbieta Rambynienė, perėmusi konferencijos moderatoriaus vairą popietinėje sesijoje, nagrinėjo kepenų fermentų padidėjmo diferencinės diagnostikos problemas. Aktualias temas atskleidė lektoriai m.dr. doc. Aida Žvirblienė, prof. Laimas Jonaitis, doc. dr. Rytis Leonavičius. Lektorius iš Vokietijos dr. Michael Maury įvertino ladano (Boswelllia papyrifera, tai gydomosios priemonės, gaunamos iš bosvelijos medžio dervos) panaudojimą šiuolaikinėje medicinoje. RKL Terapijos klinikos Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus vedėja Liucija Jodžiūnienė atsakė į klausimus, ką turi žinoti bendrosios praktikos gydytojas, ruošiant pacientą kardioversijai. RKL Vaikų ligų klinikos gydytoja Jūratė Brazienė aptarė vaikų medicininės reabilitacijos galimybes ir ypatumus, o RKL klinikos Krikščioniškieji gimdymo namai gydytoja Dalia Deksnienė nagrinėjo kada ir kokia pagalba reikalinga, pasireiškus persileidimo ir priešlaikinio gimdymo simptomatikai. Konferencijoje taip pat pranešimus skaitė dr. Arūnas Gelmanas, Rygos Stradinso universiteto profesorius Julius Ptašekas, gyd. Edita Juodžbalienė.

Šiomis jau tradiciškai rengiamomis konferencijomis siekiama stiprinti ryšius ir bendradarbiavimą tarp stacionarines paslaugas teikiančių gydytojų ir bendrosios praktikos gydytojų.